Husorden 2018


HUSORDEN

BRDR. SOLDENFELDTS STIFTELSE

Gældende fra 1.august 20181. NABO-STØJ - Vis hensyn!

Undgå at spille høj musik. Luk vinduer og døre ved støjende adfærd.

Skru ned for lyden på radio, fjernsyn m.v. mellem kl. 23.00 og kl. 08.00.

Giv evt. naboerne besked, inden du udfører/får udført støjende arbejde i lejligheden. Der må ikke spilles musik/radio i haven og i passagerne.

Udvis tolerance, når din nabo har gæster.


2. INDGANGENE TIL EJENDOMMEN

Alle indgange undtagen til passagen ved 104C skal holdes aflåste. Der udleveres koder til lågerne ud til søen til beboerne.

Der må ikke stilles cykler eller andet i porten 104B. Det er en brandvej.

Det eneste, der må stå i denne port er bænken og om nødvendigt rollator eller lignende tilhørende beboere eller gæster i opgangen.


3. HAVEN og PASSAGERNE

Der må ikke stilles private krukker/planter i haven.

Havemøbler opstillet i haven er til fælles brug.

Havemøbler må ikke opbevares i porten og på gangarealer. Efter aftale med BR sætter viceværten havemøbler i kælderen om efteråret og sætter dem frem igen om foråret.


4. OPSLAGSTAVLER

Opslagstavlerne i opgangene er kun til interne opslag til/fra beboerne, Fondsbestyrelsen(FB) og Beboerrepræsentationen(BR). Øvrige opslag henvises til opslagstavlen ved vaskeriet.

Alle opslag dateres med dato, hvilken de kan nedtages, og underskrives af den, som har sat dem op.


5. FÆLLESVASKERIET OG TØRRELOFTET

I vaskeriet (85C i kælderen) må vaskemaskiner og tørretumblere benyttes mellem kl. 8:00 og kl. 20:00. Vaskeriet og tørreloftet (85A+C på 4.sal) må kun benyttes tll vask og tørring af beboernes eget vasketøj. Tøj på tørreloftet skal tages ned efter maksimalt 3 døgn. Der er skiltning på maskiner, hvor der udelukkende må anvendes parfumefri vaskemidler/skyllemidler, og dette skal respekteres.


6. TRAPPE-OPGANGENE

Der må INTET forefindes på trapperne. Det eneste tilladte er levende planter i vinduerne. Det kan oplyses, at brandmyndighederne kommer på inspektion med regelmæssige mellemrum, og eventuelle overtrædelser vil blive påtalt.


7. FÆLLES – AREALER

Fælles-arealerne (85B og104B) bruges efter aftale mellem de beboere, der bor omkring det enkelte areal, dog efter retningslinjerne i ”Regler for effekter på fællesarealer” udarbejdet af FB. (Se bilag).

Ved velkomst af nye beboere orienteres om disse bestemmelser.

Alle beboere kan frit bruge alle fællesarealer, dog skal de regler, der er vedtaget af beboerne omkring fællesarealerne, respekteres, ligesom der generelt skal udvises almindelig hensyntagen.

Tøj, sko, skraldeposer og andet affald må ikke henstå på fællesarealerne.

Dørene ind til lejlighederne skal være lukkede, så røg og støj ikke trænger ud på fællesarealerne.


8. FÆLLES-LOKALERNE PÅ 4. SAL I 104A OG 85A

Der er adgang for alle beboere til fælleslokalerne.

Lokalerne må kun benyttes af husets beboere.

”Motions-rummet” (104A) kan benyttes mellem kl 9.00 og kl. 21.00. Fitness-maskinerne benyttes på eget ansvar. Beboerne kan ansøge BR om økonomisk bidrag til instruktion af maskinerne ved fagperson samt ved eventuel reparation/anskaffelse af nyt udstyr. Brugerne er personlig/gruppevis ansvarlig for eventuelle skader på/i lokalerne.

Male- og sylokalet kan benyttes mellem kl. 9 og kl. 22.00. Brugerne skal selv gøre rent efter brug.

Biblioteket kan benyttes mellem kl. 9 og kl. 22.00

Gruppe-aktiviteter, som f.eks. undervisning ved instruktør, skal noteres på skemaerne ved lokalet. Når lokalerne forlades skal vinduerne være lukkede, lyset slukket, varmeapparaternes termostater stillet på 1.5, og dørene skal låses. Lokalerne må ikke bruges til fest eller lejes ud.


9. AFFALDS-HÅNDTERING

I passagen ved 104C er der affalds-containere til: Almindeligt affald og Bioaffald


I passagen ved 104A er der affalds-containere til:

Almindeligt affald

Bioaffald

Papir (+ aviser og blade)

Pap

Batterier

Elektronik

Metal

Plastik

Farligt affald stilles til viceværten, som sætter det i dertil indrettet aflåst rum. El-pærer/lysstofrør lægges i dertil indrettede spande uden for viceværtens kontor(i kælderen ved 104B/C).

Glasaffald bringes til glascontaineren på hjørnet af Ryesgade og Irmingersgade

Storskrald stilles lige inden for indgangen 104A tidligst dagen før afhentning. Der afhentes storskrald 1 gang om måneden ca. kl. 6 morgen. Der er opslået liste med datoerne i alle opgange.

           

10. KÆLDER OG LOFT

Der må ikke stilles brændbart materiale udenfor beboernes kælder- og loftsrum. Brændbart materiale skal opbevares i aflåste rum.


11. HUSDYR

Jvf. vores lejekontrakter må der ikke holdes husdyr i ejendommen, undtagen kat og fugl, som dog skal holdes inden for i lejligheden.


12. HUSETS FESTSAL

Prisen for leje pr. døgn (fra kl.8.00 til kl 8.00) af festsalen fastsættes på beboer- repræsentationens årlige beboermøde. Festsalen kan kun udlejes til beboerne. Det er en forudsætning, at beboerne selv deltager i arrangementet. Lejen betales ved bookningen, kontant eller via netbank. Nøgle samt brugsreglerne udleveres inden lejeperioden starter. Det er ikke tilladt at bruge festsalen til kommercielle formål, og/eller offentlige møder. Festsalen kan bestilles 1 år forud. Ved fejring af beboers egen runde fødselsdag kan den godt bestilles flere år i forvejen.

Hvis der er flere beboere, der ønsker at leje salen i påsken, pinsen eller julen, trækkes der lod 6 mdr. inden. Hvis en beboer har haft salen i samme højtid året før, udgår hun af lodtrækningen.

Ved afbestilling mindre end 3 døgn før mistes den forudbetalte leje.

Ved aktiviteter arrangeret af og udelukkende for beboerne selv, betales ikke leje. Beboeren har ansvaret for at salen, omkringliggende arealer og køkkenet er ryddet op og rengjort, når det forlades. Nøglen afleveres senest ved lejeperiodens ophør.

Der må ikke være støj og musik mandag til torsdag og søndag efter kl. 22.00, fredag og lørdag efter kl. 23.00.


13. HUSETS GÆSTEVÆRELSE

Prisen for leje pr. overnatning i gæsteværelset (fra kl.12 første dag til kl.11 sidste dag) fastsættes på beboer-repræsentationens årlige beboermøde.

Lejen betales ved bookningen, kontant eller via netbank. Nøgle samt brugsreglerne udleveres inden lejeperioden starter.

Værelset, inklusiv badeværelset, skal efterlades ryddet op og rengjort og nøglen afleveres senest ved lejeperiodens ophør

Tobaksrygning er ikke tilladt, og det er ikke tilladt at have kæledyr med i gæsteværelset. Ved afbestilling mindre end 3 døgn før mistes den forudbetalte leje.

Gæsteværelset kan bestilles 1 år forud. Ved fejring af beboers egen runde fødselsdag kan det bestilles flere år i forvejen. Hvis der er flere beboere, der ønsker at leje gæsteværelset i påsken, pinsen eller julen, trækkes der lod 6 mdr. inden. Hvis en beboer har haft gæsteværelset i samme højtid året før, udgår hun af lodtrækningen.


Vedtaget 21.oktober 2014

Revideret 21.april 2015 og

14.juni 2018