Husorden

Husorden for beboerne iBRDR. SOLDENFELDTS STIFTELSE.


Ryesgade 104C+A og Sortedams Dosseringen 85A og C, 2100 Østerbro.


1. NABO-støj - Vis hensyn!

Der må ikke udføres støjende arbejde, eller være høj lydstyrke på radio/tv i lejlighedenmellem kl 22 og kl. 7:00.
Giv beboerne i opgangen besked, inden du udfører/f
r udført støjende arbejde ilejligheden.

Der mikke kunne høres musik/radio i haven og i passagerne.Udvis tolerance, nr din nabo har gæster.


2. INDGANGENE TIL EJENDOMMEN

Alle indgange undtagen til passagen ved 104C skal holdes aflste. Der udleveres koder tilbeboerne til lgerne ud til søen.
Porten 104B er en brandvej. Det eneste, der m
sti denne port er bænken, rollatorer ogklapvogn tilhørende beboere eller gæster i opgangen.


3. HAVEN og PASSAGERNE

Der mikke stilles private krukker/planter i haven og passagerne.
Havemøbler opstillet i haven og passagerne er til fælles brug.
Private havemøbler og hynder skal fjernes dagligt efter brug og opbevares på privatområde
. Ved særlige behov kan der dispenseres.


4. OPSLAGSTAVLER

Opslagstavlerne i opgangene er kun til interne opslag til/fra beboerneFondsbestyrelsen(FB) og Beboerrepræsentationen(BR).
Øvrige opslag henvises til opslagstavlen ved vaskeriet.
Alle opslag dateres og underskrives af den, som har sat dem op.


5. FÆLLESVASKERIET OG TØRRELOFTET

I vaskeriet (85C i kælderen) mvaskemaskiner og tørretumblere benyttes mellem kl. 8:00og kl. 20:00. Vaskeriet og tørreloftet (85A+C p4.sal) mkun benyttes til vask og tørringaf beboernes eget vasketøj. Tøj ptørreloftet skal tages ned efter maksimalt 3 døgn.
Der er skiltning p
maskiner, hvor der udelukkende manvendes parfumefrivaskemidler/skyllemidler.


6. TRAPPEOPGANGENE

Der mINTET forefindes ptrapperne. Det eneste tilladte er levende planter i vinduerne.Det kan oplyses, at brandmyndighederne kommer pinspektion med regelmæssigemellemrum, og eventuelle overtrædelser vil blive ptalt.


7. FÆLLESAREALER

Alle beboere kan frit bruge alle fællesarealer, dog skal de regler, der er vedtaget afbeboerne omkring fællesarealerne, respekteres, ligesom der generelt skal udvises almindelig hensyntagen.
Tøj, sko, samt skraldeposer og andet affald m
ikke henstpfællesarealerne.
Dørene ind til lejlighederne skal være lukkede, s
røg og støj ikke trænger ud pfællesarealerne.
Fælles-arealerne (85B og104B) bruges efter aftale mellem de beboere, der bor omkring
det enkelte areal, dog efter retningslinjerne i ”Regler for effekter på fællesarealerudarbejdet af fondsbestyrelsen. (Se bilag).


8. RYGNING

Rygning er ikke tilladt på fællesarealerne i huset, inklusiv balkon’erne. Der må gerne rygesi haven og på øvrige udendørs fællesareler under behøring hensyntagen til andretilstedeværende.


9. FÆLLES-LOKALERNE P4. SAL I 104A OG 85A

Der er adgang for alle beboere til fælleslokalerne.
Lokalerne m
kun benyttes af husets beboere, men gerne lejlighedsvist i selskab medgæster.
”Motions-rummet” (104A) kan benyttes mellem kl 9.00 og kl. 21.00. Fitness-maskinernebenyttes peget ansvar.
Beboerne kan ansøge BR om økonomisk bidrag til instruktion af maskinerne vedfagperson samt ved eventuel reparation/anskaffelse af nyt udstyr.
Brugerne er personlig/gruppevis ansvarlig for eventuelle skader p
/i lokalerne.Beboerlokalet og biblioteket kan benyttes mellem kl. 9 og kl. 22.00.
Brugerne skal selv rydde op efter brug.
Gruppe-aktiviteter, som f.eks. undervisning ved instruktør, skal noteres p
skemaerne vedlokalet. Nr lokalerne forlades skal vinduerne være lukkede og lyset slukket.
Lokalerne m
ikke bruges til fest og kan ikke bookes til private arrangementer.


10. KÆLDER OG LOFT

Der mikke stilles brændbart materiale udenfor beboernes kælder- og loftsrum.Brændbart materiale skal opbevares i aflste rum.


11. HUSDYR

Jvf. vores lejekontrakter mder ikke holdes husdyr i ejendommen, undtagen kat og fugl,som dog skal holdes inden for i lejligheden.Første husorden vedtaget på beboermøde 21.oktober 2014.Revideret: 21.4.2015 + 14.6.2018 + 21.3.2024.