Regler for leje af festsal

Regler for leje af Festsalen


Ved bestilling af salen betales lejen kontant eller via netbank. (Se yderligere information nedenfor).

Ved afbestilling mindre end 3 dage før salen skulle have været i brug, mister man sin forudbetalte leje.

Prisen og regler vedr. udlejning af festsalen fastsættes på det årlige beboermøde i Beboerrepræsentationen.

Festsalen kan kun udlejes til beboerne. Det er en forudsætning at beboerne selv deltager I arrangementet.

Det er ikke tilladt at bruge Festsalen til kommercielle formål og/eller offentlige møder.

Festsalen kan bestilles 1 år forud. Runde fødselsdage (beboerens egen) kan bestilles flere år i forvejen.

Hvis der er flere beboere, der ønsker at leje Festsalen i påsken, pinsen eller julen, trækkes der lod 6 mdr.

inden helligdagen. Hvis en beboer har haft salen i samme højtid året før, udgår hun af lodtrækningen.

Aktiviteter i Festsalen arrangeret af beboerne for beboerne er gratis. Den ansvarlige for aktiviteterne har ansvaret for, at salen, køkkenet og omkringliggende arealer er rengjorte, inden salen forlades.

Festsalen kan kun benyttes den eller de dage, den er reserveret til. Ønskes adgang til festsalen dagen før,

må den reserveres til den dag også. En hel dag er et helt døgn fra kl. 08.00 til 08.00.


Der må ikke hænges ting på væggene i festsalen!


Der må ikke være støj og musik efter kl. 22.00 mandag-torsdag og søndag.

Fredag og lørdag efter 23.00.

HUSK i det hele taget at tage hensyn til  Festsalens naboer.


Betaling:

Netbank: Arbejdernes Landsbank Reg: 5379 Konto nr.: 244740

Kontant: Til kasserer Ida Winther, 104B.

Husk at skrive i feltet: 'Besked til modtager', at det er Festsalen du lejer samt datoerne.


Indgang til festsalen kan ske 2 steder:

•Ryesgade 104A og  Sortedam Dossering 85A

•Døren til opgangene skal forblive låst

•Tobaksrygning er ikke tilladt. Hverken i salen, på gangen eller trapperne - RYGNING  skal foregå ude på gaden!

•Børn må ikke lege på trappen, i elevatoren eller på gangene.

•Barnevogne må ikke parkeres på trappen eller på gangen.

•Dørene til festsalen skal holdes lukkede under arrangementerne.

•Flyglet må ikke flyttes.


Oprydning efter leje af festsalen:

Inventar stilles på plads, hvor du tog det. Håndklæder mv. medbringes eller de der er, vaskes efter brug af

lejeren, og lægges retur. Går noget itu, bedes du give besked om det

Køkken: Ovn, komfur og køleskab rengøres, hvis det har været i brug.

Køkkenbord, vaskes og kaffemaskiner tømmes og rengøres.

Opvaskemaskinen tømmes og filteret i bundet rengøres. Husk af fjerne skraldeposer og sæt nye i stativerne.

 Tør skabslågerne, hvis der er spildt og vask gulvet.

Festsalen: Borde og stole stilles på plads. Gulvet vaskes, bemærk at den store blå spand kan fyldes med udtrækshanen ved den ene vask i køkkenet. Husk at rense efter og fjern brugte stearin-lys. Efterlad ikke lysestumper

Toilet: Afvaskes og rengøres. Vask gulv og håndvask.

Skru ned for varmen, men sluk ikke helt. Sluk lyset, luk alle vinduer og vær sikker på at der er låst efter dig.

Aflever nøglen til udlejer. Vi håber at du får en rigtig dejlig fest og afleverer lokalerne, som du gerne vil

overtage dem næste gang, du skal holde fest.